FANDOMAmstrad CPCEditar

CréditosEditar

Programación
Cyclone
Gráficos
Stuart Ruecroft

Commodore 64Editar

CréditosEditar

Programación
Simon Pick
Gráficos
Stuart Ruecroft (STU)

Game BoyEditar

CréditosEditar

Supervisor
Naoki Matsui
Diseño del juego
Naoki Matsui
Diseño gráfico
Naoki Matsui
Programación principal
Hiroyuki Fukui
Programación adicional
Garam Ishimoto
Kazuo Iwasaki
Tomonori Otsuka
Diseño de sonido
Shinya Sakamoto
Yuuji Takenouchi
Tomoya Tomita
Michiru Yamane
Agradecimientos especiales a
Shigeru Fukutake
Miss Hashioka
Nagata
Yamaguchi

TurboGrafx 16Editar

CréditosEditar

Programador
Tsukasa Tokuda
T. Kou
Diseñador gráfico
Takemasa Miyoshi
H. Morii
Mikayo Suenaga
Diseñador de sonido
H. Muraoka
Compositor
Miki Higashino
Yoshiaki Hatano
Ingeniero
Kazuki Muraoka
Productor
Akihiko Nagata
Agradecimientos especiales a
Kazuhisa Hashimoto
Ryouhei Shogaki
M. Fukunaga

ZX SpectrumEditar

CréditosEditar

Programación
Cyclone
Gráficos
Stuart Ruecroft